ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ηλικία: 15 - 16

16 - 17

17 – 18

18 – 19


Φύλο: Αγόρι Κορίτσι

1. Γιατί νομίζεις ότι ένας νέος μπορεί να αρχίσει το κάπνισμα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


2. Να αναφέρεις κάποιες ουσίες ή οτιδήποτε άλλο νομίζεις ότι μπορεί να δημιουργήσει εξάρτηση σε κάποιο άτομο.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Ποια νομίζεις ότι είναι η πιο εξαρτησιογόνα ουσία;
…………………………………………………………………………………......................................................................................................


4. Το τσιγάρο είναι ναρκωτικό;
Ναι Όχι


5. Έχεις μεθύσει ποτέ;
Ναι Όχι
6. Θεωρείς ότι θα μπορούσες να εξαρτηθείς από κάποια διαδικασία ή από κάτι άλλο; (π.χ. διαδίκτυο, κινητά κλπ.)
Ναι Όχι


7. Έχεις εξαρτηθεί ποτέ από κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι;
Ναι Όχι


8. Αν ναι, σε ποια ηλικία;
…………………………………………………………………………………......................................................................................
9. Νομίζεις ότι η εξάρτηση και ο εθισμός είναι το ίδιο πράγμα;
Ναι Όχι


10. Για ποιους λόγους νομίζεις ότι κάποιος μπορεί να καταλήξει να είναι εξαρτημένο άτομο;
 • λόγω παρέαςΝαι Όχι
 • λόγω προβλημάτων Ναι Όχι
 • για άλλους λόγους (γράψε κάποιον ή κάποιους)

...................................................................................................................................................................................................................

11. Πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος κάποιος παρά τη θέλησή του να εξαρτηθεί από κάποια ουσία;
Ναι Όχι


12. Νομίζεις ότι ένα ανοιχτό πάρτι (open party) είναι πιο επικίνδυνο από ένα πάρτι με φίλους, ως προς το να δοκιμάσει κάποιος κάποια ουσία;
Ναι Όχι


13. Γνωρίζεις μερικά από το συμπτώματα της εξάρτησης;
Ναι Όχι


14. Αν ναι, να αναφέρεις κάποιο ή κάποια.
…………………………………………………………………………………………………………........................................……………………………


15. Σε ποιον θα απευθυνόσουν, αν θεωρούσες ότι κινδυνεύεις να εξαρτηθείς;
 • σε φίλο Ναι Όχι
 • σε γονέα Ναι Όχι
 • σε καθηγητή Ναι Όχι
 • σε κάποιον άλλο (γράψε σε ποιον) ………...................................................................................…………………………………......


16. Σε ποιον θα απευθυνόσουν, αν θεωρούσες ότι κάποιος φίλος σου κινδυνεύει να εξαρτηθεί από κάποια ουσία;
 • σε φίλο Ναι Όχι
 • σε γονέα Ναι Όχι
 • σε καθηγητή Ναι Όχι
 • σε κάποιον άλλο (γράψε σε ποιον) ………………………………........................................................................................………......